Kärde ja Tooma talgud 7. mail kell 10

Kärde ja Tooma küla talgud 7. mail 2022 kell 10 - 16. Palun registreeri ennast ja pereliikmed meie talgutele siit: https://talgud.teemeara.ee/events/talgud-kardes-ja-toomal

Koguneme kell 10 Kärde Tallimaja juures, kus lepime kokku ülesanded. Praegu tööplaan selline: Koristame Kärde mõisaparki ja teeääri; värskendame võrkpalliplatsi, haljastustööd külaplatsil, Tooma ujumiskoha hooldustööd; lahtiste kanalisatsioonikaevude katmine, mõisapargi kaevu katmine; lilleniidu rajamine, putukahotellide ehitamine koduaedades.

Töödejuhatajad Kärde pargis/Toomal ujumiskoha juures on seekord Taavi Tõnts ja Taavi Möller.

Veeohutuse teemal juhendab meid Endel Aare. Võrguplatsil ja külaplatsil juhib vägesid Lembit Aare. Plaanis on vahetada liiv, siluda külaplatsi sügisesed juurimistööde jäljed, vedada peale muld ja külvata muru. Oma koduaiad saame ise omaenese tarkusega korda tehtud. Lastega koos tasuks kindlasti rajada võimalikult palju putukahotelle. Elo Raspel oskab meid selles juhendada. NB! Putukahotelli meisterdajatele teadmine, et LHV Noortepank teeb kõigi talguveebi kirja pandud putukahotelli tegijate nimel annetuse Eestisse jõudnud sõjapõgenike perede toetuseks

Kaasa võta talgusupi ja tordi söömiseks oma kauss, jooginõu ja lusikas! Ärme tekita sel päeval ühekordsete nõude kasutamisega prahti juurde! Selga ilmale sobivad riided ja jalga mugavad jalanõud. Ära unusta töökindaid! Külaseltsilt prügikotid jms. Tööriistadest võta kaasa oma lemmikud: reha, kirves, saag vms.

27.02.2022 Vastlapäev Kärde mäel


Vastlad Kärde mäel 27.02.2022. Kärdes eestvedaja: Lembit Aare. Korraldasid Vaimastvere külaselts, Vaimastvere Kool, SK ILLI, Kärde Külaselts, Vaimastvere Rabamoorid, toetab Jõgeva Vallavalitsus.

Kärde mäekuningas 2022 sai ka selgitatud! Kui enamus võistlusi oli mäest alla liuglemine, siis mäekuningaks sai see, kes suutis kõige kiiremini jalamilt mäe tippu joosta. Uskuge, see oli tohutult suur väljakutse. Võistlusel osalesid noored ja elukogenumad, mehed ja naised.

Osalejaid oli ligi 70. Kärde, Tooma, Endla, Pedja, Paduvere, Vaimastvere külast.

Tänud korraldajatele!

Kärde mäekuninga võistluse korraldas MTÜ Kärde Küla Seltsist Lembit Aare.

Piltide autor: Elo Raspel


Kärde Kuldkivi 2021 - Endel Aare

Kärde Kuldkivi 2021 taiese autor on Kauri Kallas.

Kärde Kuldkivi 2021 - Endel Aare

Meie kogukond on öelnud: Endel on abivalmis, kohusetundlik, tubli, töökas, aktiivne külaseltsi liige, rõõmsameelne eestvedaja, küla turvalisuse eest seisja, lastele inspireeriv eeskuju, Päästeameti tähtsuse tõstja kogukonnas, tubli mesinik, Kärde rahumajakese ja Preilikivi ümbruse korrashoidja.

Teised Kuldkivi 2021 nominendid olid:

Monika Millend

Kogukond on öelnud: Monika on asjalik, südamega asja juures, tark, ilus, töökas, hea kaaslane, hoolib Kärde külast ja küla inimestest, tragi, uus küla eestvedaja, külapäeva korraldaja ja julge toetuste taotleja .

Margit Alliksaar

Kogukond on öelnud: Margit lööb alati tegevustes kaasa ja teeb seda hingega, ise tagasihoidlikult taustale jäädes. On näha, et temas on kirg oma kodukoha ja kogukonna heaolu eest tegutseda. Tema panus on suure tähtsusega; Margit on juba algusest peale aktiivne külaelu edendaja.

Mait Härma

Kogukond on öelnud: Mait on küla suurim arendaja, keskuses hooliv peremees ja silmailu pakkuja. Lahke ja mõistev mees, kes on külaseltsile peopaika pakkunud juba algusest peale. Mait arvestab kogukonnaga ja selle eest oleme väga tänulikud.

Pille Härma

Kogukond on öelnud: Pille on aktiivne külaseltsi liige, kes kunagi ei ütle abist ära ja alati kohal. Pille oskab korras hoida meie raamatupidamist, hangib söögid-joogid kui külapäev või muu üritus. Pillele eriline tänu selle eest, et hoiustab meie suurt telki ja lava, hoiab silma peal ja hooldab ujumiskohta.

Sõbrapäevapidu ja Kuldkivi

Kärde Kuldkivi 2021 on valitud! Palju õnne, Endel Aare!

Koos sõbrapäeva tähistamisega toimus Kärde Kuldkivi üleandmine 11. veebruaril 2022 Kärde Puhkemajas. Suur tänu peo korraldajatele! Tohutu tänu peoruumi pakkujale Mait Härmale!

Erilised kiitused teile, armsad kaasteelised: Pille, Volli, Merilin, Monika, Taavi M ja teised!

Täname ka peo käimatõmbajat ansamblit "Kompvek"! Aitäh, Marge ja Terje!

Plaanid 2022

 • 2022 kevadel uuendame rannavolle platsi liiva. Hangitud uued piirilindid, hangitud uus jalgpall. Ülesande võtsid teha plats korda Jüri ja Lembit.

 • Tänu Monika le saime KOP toetuse Kärde Killamängude 2022 läbiviimiseks. Loodame ka Jõgeva vallavalitsuse toetusele.

 • Vastlad Kärde mäel 27.02.2022, algusega kell 12. Suusarajad, kelgumägi. Lõke, soe vastlasupp, võistlused, auhinnad. Üritus tasuta ja tervele kogukonnale. Kärde eestvedaja: Lembit Aare. Korraldavad Vaimastvere külaselts, Vaimastvere Kool, SK Illi, Kärde Külaselts, Vaimastvere Rabamoorid, toetab Jõgeva Vallavalitsus.

 • Talgud: Alates kevadest sobivate ilmade ajal lõpetada külaplatsi hooldus ja korrastustööd: uus liiv volleplatsile, muld vedada ja siluda külaplatsil; planeerida pargis niitmiseks ja jalutamiseks rajad, märgistada väärtuslikud taimekooslused pargis. Jõgeva vallavalitsusele soovitada pargi niitmisaegasid. Liita külaplatsi niitmise juurde ka mõisapargis teeradade niitmine 2-3 korda suve jooksul. Jätkata külaplatsi prügiveoteenuse ostmist. Talgutega paigaldada Toomal lastebasseini ette serva ohutuspiire. Aeg: aprill-mai-september. Eestvedajad: Taavi Tõnts ja Taavi Möller

 • Külapäev ehk Killamängud 23. juulil 2022. Eestvedaja: Monika Millend ja Co. Eraldi korraldusmeeskonna kokkupanek ja ülesannete-rollide jagamine järgmisel koosolekul.

 • Õppereis - toimub vastavalt võimalustele. Eestvedaja: Marve

 • Matkad – Kevadine sinilillematk Ripuka linnusemäele; sügisene rattamatk Endla külasse. Eestvedajad: Katrin Möllits ja Elo Raspel

 • Muruniitmine (külaplats +pargis osa/ teerajad) – üldkoosolek selgitas tegija 2022 aastal. Ainus soovija oli perekond Möller. Igal kogukonnaliikmel peaks olema kohustus meeles pidada ja tasuda külaseltsile 10 eur niitmise kulude katmiseks. MTÜ juhatus korraldab kokkulepped ja kulude poole arvestuse.

 • „Pingid külateel“ kampaania jätkub 2022. Kogukonna pered saavad paigaldada perepingid väärt vaadetega kohtadesse, et teekäijad saaks jalgu puhata ja loodust nautida. Pinkide paigaldamine on vabatahtlik ja oma kulu-kirjadega. Eestvedaja: Marve

 • Tallimaja aidaosa kasutus. Tallimaja omanik on pakkunud, et külaselts saaks kasutada ühte ruumi tallimajas. Seal mahuks ca 30 in sisse, korraldada nt. kirbuturgu, vahetuslaata, näitusi jm väljapanekuid, talviseid koosolekuid ja üritusi, töötubasid, telki kuivatada jms. Külaseltsi poolt võiks tellida soodapesu seintele ja lakke, uste kindlustamine, lukkude paigaldamine, koristamine. Teavitada omanikku soovist kasutada ruume. Üldkoosolekul osalejad olid antud plaaniga nõus ja toetasid edasisi tegevusi. Talgutega teeme ruumid korda. Eestvedajad: Lembit Aare ja Taivo Millend

 • Mõisapargi tulevik. Külaseltsi valduses oleva pargiosa edasi arendus. Vastlapäeva toomine parki. 1 kord suve jooksul üldniitmine pargis toimub Jõgeva vallavalitsuse poolt. Kevadel talgute ajal tuleb külaseltsil märgistada kohad pargis, kus võiks säilitada väärtuslikke taimi, põõsaid ja puid. Jalutusrajad parki niidame kord kuus mai-august oma murutraktoriga. Teeradade märgistus ette teha varakevadel talgute ajal. Eestvedajad: MTÜ juhatus korraldab pargi edasist arengut.

 • Kärde mäe karjääris kelguradade rajamine. Külaseltsi soov ja plaan on rajada mõned liulaskmise rajad karjääri nõlvadele, koristada võsast ja vajadusel niita. Eestvedajad: Elo Raspel ja Endel Aare

 • Kärde mäel Preilikivi parklasse välikemps ja prügikast. Otsustati saata Jõgeva vallavalitsusele taotlus, et taastada Kärde mäe avalikus parklas prügikastiga prügi kogumine ja välikäimla kasutamine. Vastutaja: MTÜ KKS juhatus

 • Märgistada lumerohkel talvel kepikestega teeääred. Otsustati ise osta vastavad märgistuskepid ja paigaldada vajadusel teeäärtesse, et vältida teedelt lumetuisus väljasõitmisi, abistada teehöövlijuhti tee puhastamisel.

 • Jätkata osalemist "Kino maale" festivalil. Eestvedaja: Margit

 • Koguda ideid Toomal järveäärse lava kasutamiseks ja külaelu elavdamiseks.

Sõbrapäev ja Kuldkivi Kärde Puhkemajas11. veebruaril on taas kätte jõudmas aeg kokku saada!


Üritusele registreerumiseks palume kanda osalustasu 15 EUR hiljemalt 7. veebruariks Kärde Küla Seltsi arveldusarvele EE222200221051733150 (selgitusse osaleja nimi).


Peole tulles veendu, et oled terve!


Kuulutuse autor: Monika Millend

15.10.2021 kinoprogramm Kärdes

MTÜ Kärde Küla Selts kutsub kinno! Kärde Puhkemajas (endine Kärde baar)

kell 18.00 - 19.30 filmiprogramm lastele "Norra animamudila ja laste lühifilmilaegas"

19.40 Küla üldkoosolek - Kärde Kuldkivi 2020/2021 valimine

20.00 - 22.00 Mängufilm "The Wave" alates 16+ vanusele

Lisainfo FB Kärde Küla. Kontakt ja korraldus: Margit Alliksaar

Filmi näitamine TASUTA! Kogu festivali info www.kinomaale.ee ; FB kinomaale

Pakutakse ka kinovaatamisele kohaseid suupisteid ja jooke.

NB! Koogivalmistajad! Küpseta kaasa kook, saame avada puhveti. Kes soovib pisut teenida, võta ühendust Margitiga.

Alates 18-aastast kinno saad tulla kui oled terve ja kui sul on uksel ette näidata

- digilugu.ee patsiendiportaalist kättesaadav vaktsineerimise tõend (telefoni salvestatult või paberil)

- (negatiivse PCR) testi tõend (vähemalt 72 tundi tagasi tehtud)

- läbipõdemise tõend

https://www.kriis.ee/et/kehtivad-piirangud-ja-nende-leevendused