Mis tehtud, mis teoksil

MTÜ-s on liikmeid 46 (2021 aasta seisuga),  juhatus on  5 liikmeline.

Tegevustest saab ülevaate www.kardekula.eu ja Facebook konto lehelt.

2010

Kärde Küla Selts on asutatud 2010. aastal. Eesmärgiks on ühiselt kohalikele probleemidele lahenduste leidmine, vaba aja veetmiseks võimaluste pakkumine, küla kõigi elanike ühendamine erinevate tegevustega, kodukoha kaunistamine, heakorra tagamine, küla ajaloo uurimine ja talletamine. Seltsi ülesandeks on kogukonnas pideva arengu tagamine ja inimeste julgustamine- unistada, soovida paremat elu maapiirkonnas elamiseks ja töötamiseks. Meil peab olema traditsioone, oma lugusid, mida rääkida ja huvitav kuid rahulik elu! Kuna Kärdes opn sõlmitud rahuleping Vene-Rootsi vahel 1661 aastal, siis usume, et siin on rahu jaoks sobiv keskkond- siin elabki rahu!

2011

Kärde Küla Selts on korraldanud külakeskuses ning kaugemalgi "Teeme ära!" koristustalguid alates 2011. aastast. Ühiste ürituste jaoks rajati Kärde keskusesse külaplats. Seal leidis 2011. aasta suvel aset küla I kokkutulek, kus esitleti kunagise külaelaniku ja krooniku Miili Millendi raamatut "Kärde küla talud 1921-2011".

2012

Juba järgmisel aastal kirjutati PRIAle taotlus võrkpalliplatsi rajamiseks, mis avati pidulikult 2013 juulis koos Kärde killamängude traditsiooni avamisega.

Külapäeval toimusid võistlused võrkpalli rändkarikale ning tutvustati Marve ja Miili Millendi raamatut "Kärde mõisast Tooma Katsebaasini". Spordihuvilistele on korraldatud matk ratastel Selli järve äärde ja jalgsimatk Endla järve rabasse, peetud terviseteemalisi loenguid, igasuviseid võrkpalli karikavõistlusi ning perekondlikke võistlusi. Kärde võistkonnad on tublide tulemustega osalenud mitmetel Jõgeva vallas korraldatud võistlustel.

2013

Kärde külaseltsi eestvedamisel külaplatsi edasiarendust. paigaldati lastele üks kiik. Rajati grillikoht ja peopaik.

Suureks ühiseks unistuseks on jõuda selle päevani, kus külas ei ole enam ühtegi lagunenud hoonet ega varemeid. Et iga maja leiaks kasutuse ja hoolsad peremehed. Kärde külaseltsi eesmärgiks on innustada inimesi oma kodusid kaunistama, et saada kunagi Jõgeva valla kauneimaks külaks kauni Kärde mäe jalamil.

2014

Külaseltsil ei ole kooskäimiseks ruume, seda probleemi lahendati varasemalt Kärde baari ruumide kasutamisega. Viimastel aastatel on saanud viia läbi üritusi naaberkülas Toomal Looduskaitsekeskuse majas. 2012. aastast alates tehakse koostööd Tooma külarahvaga. Voldemar Ilvese ettepanekul ja Taavi Tõnts eestvedamisel tuli mõte rajada Linajärvele avalikku ujumiskohta uus sild koos lastebasseiniga. See sai võimalikuks ainult tänu inimeste ja ettevõtete ning Jõgeva valla toetusele.

Toetajate ja annetajate abiga koguti ligi 7000 eurot ja järv sai juunis 2014 uue uhke ujumissilla. Südamest tänu kõigile toetajatele! Suvine kuumalaine andis põhjust uut ujumiskohta külastada tuhandetel külalistel ja kohalikul rahval. Oleme uhked oma rahva tarkuse ja kokkuhoidva meele üle! Õnneks on ujumiskoht populaarne ja püsinud tervena. 2016 aasta sügisel paraku on vargale jäänud silma kõik köied ja nöörid, mis kevadel tuleb paraku asendada uutega.

26.7.2014. toimusid Kärde II Killamängud. Seekord osalesid võrkpalli rändkarika jahil 6 võistkonda. Võitis taas Tooma 3-mehe meeskond. Põnevust pakkus maastiku- ja orienteerumismäng. Õhtul lõkke ääres võeti päev mõnusas meeleolus kokku ja pandi punkt imelisele suvele vägeva ilutulestikuga. Samal aastal saadi toetust KOP meetmest ja külaplatsile püstitati täispuidust kaks varjualust( pinkide ja laudadega) ning 6 seljatoega pinki lõkkeplatsi äärde.

2015

Aastal 2014 taotles külaselts toetust KOP programmist, mille abil rajati 2015 aasta maikuus külaplatsile laste mängulinnak: kahe kiige, ronimisredelite ja liumäega.

Lastemängulinnaku rajamisel oli suureks abiks naaberkülast OÜ Semo omanik Tarmo Sein, kes tuli appi suure traktoriga maapinda koorima, pinnast vedama ja liiva laiali ajama. Selle abi eest oleme väga-väga tänulikud! Talgulised andsid viimase lihvi liivapadja rajamisel. Pinnase silumisel ja muru külvamisel olid abiks kõik küla suured ja väikesed talgulised. Mängulinnaku detailid telliti ettevõttest AS Moteh.

9.5.2015 "Teeme ära" talgutel õlitasid külaseltsi noored kõik külaplatsi varjualused ja muud puidust ehitused. Samuti kaeti kaitsva immutusvahendiga Toomal ujumissilla kõik puidust detailid.

25.7.2015 toimusid kolmandad Kärde Killamängud. Kavas olid küladevaheline rannavõrkpalliturniir Kärde Killamängude rändkarikale, orienteerumis-maastikumäng peredele, jalgrattaga vigursõit, rahvastepall ja teised teatevõistlused. Jagati auhindu, küpsetati lõkkel grillvorste, lauldi ja tantsiti südaööni.

26. septembril 2015 toimus traditsiooniline Endla raba matk, kus seekord oli giidiks Katrin Möllits.

Kärde mõisapargi võsast vabastamine ja rahvale vabaaja veetmiseks avamine on seltsil olnud üks suuremaid unistusi. Oktoobris 2015 alustati Kärde mõisa pargi hooldustööde I etapiga, millele taotles külaselts toetust KIK programmist. Võsalõikus, ohtlike puude ja kändude äravedu on tehtud.

2015 aasta sügiseks sai külaselts toetuse KOP programmist küla nimesildi, küla slogani ja teadetahvli rajamiseks Rahumaja pargiosa ja Tallimaja parkla vahele tee äärde.Töödega lõpetati 2016 kevadel. Nüüd on kõigile külast läbisõitjatele näha silt "Kärde. Siin elab rahu".

19.12.2015 korraldas külaselts Anneli Õim ja Elo Raspel eestvedamisel Kärde ja Tooma lastele talvist metsaelu tutvustava jõulupeo "Kopra Jõulud".

2015. aasta sõbrapäevast alates pärjab külaselts kogukonna silmapaistvamaid liikmeid Kärde Kuldkivi tiitli ja auhinnaga.Esimese Kuldkivi tiitli sai Taavi Tõnts, kelle teened kogukonnale seoses ujumissilla rajamisega olid silmapaistvad ja väärisid igati tunnustust. Teine Kuldkivi jagamise üritus toimus 13.veebruaril 2016. Kärde Kuldkivi sai Marve Millend, külaseltsi üks asutaja ja paljude projektide läbiviijana. Kuldkivi üleandmist ja sõbrapäeva pidu korraldavad igal aastal Kärde noored, kes on olnud väga head pidulike ja kaasahaaravate ürituste korraldajad. Tänud teile, Merilin, Anneli, Marelli, Annar, Joosep, Heliisa jt! Sõbrapäeva tähistamised koos Kärde Kuldkivi valimisega on muutunud juba traditsiooniks, mida elevusega oodatakse.

2016

Maikuu lõpus 2016 aastal tasandati maapind ja taastati rohukate koos silumisega. talgute ajal püstitasid mehed pargi ajalugu seletava infotahvli, naised külvasid muru. Rajati jaanituleplats, kus talvel saab kolmekuningapäeval jõulukuuskesid ühiselt põletada. Edasisteks hooldustöödeks pargis tuleb kirjutada uus taotlus KIKile. Pikemas ajamõõtmes on plaan rajada parki disc-golfirada ja lastele mini-seiklusrada, jalutajatele teeradasid koos istepinkidega.

23.juulil 2016 toimusid Kärde Killamängud. Möödus 605 aastat Kärde esmamainimisest ja 355 aastat Kärde rahu sõlmimisest. Külas käis Päästeamet, õppisime tuld kustutama ja muid olulisi tarkusi oma kodude päästmiseks. Lible ja tema naine Mari etendusest "Vahva pritsimees Kristjan Lible" kolisid külapäeval Kärdesse, et näidata tuleohutuse vajalikkust! Toimusid osavusmängud, võrkpallivõistlus rändkarikale ja ilutulestikuga öödisko. Osalejaid oli üle 130.

Kubja talus tehti käsitööseepe Anne Rääski juhatamisel.Tormas käidi õppimas kuidas savist nõusid valmistada.Esimene ühine jaanituli sai peetud mõisa pargis. Suur vihm ei seganud alati rõõmsaid osavõtjaid. Mõisapark sai enne sügist veel korralikult niidetud. 2016 aasta üllatuseks sai asjaolu, et Jõgevamaa Liikumine Kodukant valis Kärde küla 2016 aasta külaks. See au ja tiitel toob kaasa kohustusi küla veelgi kaunimaks teha ja kogukonna heast vaimust rõõmu tunda.

2017 - oli eriliselt sündmusterohke ja meeldejääv

2017 aasta algas kolmekuningapäeva tähistamisega, kus Anneli Õim korraldas nii lastele kui suurtele vahva peo keset parki, kus vanad jõulukuused kenasti ühises lõkkes sooja andsid.

11.veebruaril toimus Sõbrapäev ja Kärde Kuldkivi tunnustamine. Seekord valiti külarahva poolt aasta inimeseks Anneli Õim. Anneli on aktiivne kogukonna liige, kes hoolitses külaplatsi niitmise eest ja korraldas mitu lasteüritust.

Elo Raspel korraldas koos Looduskaitsekeskuse ja RMK-ga 5.veebruaril räätsamatka Männikjärve ümbrusesse.Külarahva osalus oli suur. Huvi pakkus soode taastamise teema ja kuidas see meie elukeskkonda tulevikus mõjutada võib.

25.2.2017 korraldas külaselts vastlapäeva Kärde mäel. Õnneks oli lund piisavalt ja osalejaid arvukalt.

16.4 toimus Kärde mäel Preilikivi juures Eesti Vabariik 100 avaüritus koos lõkke ja kontserdi ning kõnedega. Rahvas tähistas Kärde mäel kunagise eestimaa-Liivimaa piiril, saja aasta möödumist kubermangude piiride kaotamisest. Sunwell Farmis ööbis EV100 raames seiklussportlane ja matkamees Joosep Tammemäe, kes läbis jalgsi 400 km pika matka. Trass kulges mööda omaaegset Eestimaa ja Liivimaa kubermangude piiri ning rännumehe eesmärgiks oli see oma jalgadega piltlikult "maha märkida".Kärde jäi tema teele ja oma blogis kiitis ta Kärde kanti.

16.4 ehk samal päeval läksid Kärde, Tooma ja Vaimastvere külaelanikud matkale. Külaselts korraldas Kärde tagaküla kaudu vana tee ülevaatamiseks jalgsimatka, et selgitada välja, kas saab seda teed kasutada tervisespordiks, jalgrattaga ja jala läbimiseks. Kahjuks Piibe maantee remondiga meie kogukonnad kergliiklusteed ei saa, turvalist liiklemist vaja aga kõigile. Õnneks on tee läbitav.

6.5 tegime talgud "Teeme ära" raames juba 6 aastat. Korda said teeääred, park, külaplats sai uue lipumasti koos lipuga.

19.4 Kärde küla kandideerib 2017 aasta külaks. 15 Eesti tegusamat küla kogunes Toompea lossi – algas Aasta Küla 2017 konkurss. Aasta Küla – märkamis- ja märkimisväärselt ühtehoidvat, avatud ja ettevõtlikku maakogukonda valitakse tänavu juba seitsmendat korda – alates 2005, üle aasta.Nii väärika avalöögi nagu tänavu, saab konkurss esimest korda – Aasta Küla 2017 algas Toompea lossist: kolmapäeval, 19. aprillil võõrustasid konkursil osalevate külade esindajaid Riigikogu esimees Eiki Nestor ja Kodukandi toetusrühma juht Riigikogus Tanel Talve.

19.5 kogunesid külaelanikud külaplatsile Eesti vabariigi lippu esimest korda heiskama. Tänud ja kummardused Taavile, Dave'le, Aimarile ja Hillarile külaplatsil lipumasti püstitamise vaeva eest! Samas toimus filmimine küla tutvustava klipi jaoks.Jüri küttis selle auks isegi suitsusauna kuumaks. Austraaliast Dave ja Relika aitasid video tegemisel tublisti kaasa. Marve ja Marelli võtsid enda kanda stsenaariumi ja tehnilise teostuse.Nüüd on video näha YouTubes.


MTÜ Kärde Küla Selts 2017 tegevuste aruanneTegevused1. Kolmekuningapäev ja Hernekuninga valimine pargis2. Märgalade päeva tähistamine matkaga Männikjärve rabasse ja arutelul soode taastamisest, osalemine TV sarjas „Osoon“3. Sõbrapäev ja Kärde Kuldkivi4. Kärde V Killamängud 22.7. 2017 Kärde külaplatsil ja pargis5. Toomale ujumissilla ja külaplatsi puidust varjualuste hooldamine6. Maikuus „Teeme ära“ koristustalgute läbiviimine7. EV100 avaüritus Kärde mäel, matk Kärde-Vaimastvere8. Aasta Küla konkursist osavõtt, hindamiskomisjoni vastuvõtt9. Kärde küla promovideo tootmine10. Maapäeval osalemine ja kohaliku toidu konkursil osalemine; Kärde leib tunnustus11. Kärde külaplatsi ja pargi niitmine12. Jaanipäev ja mõisapargi laat13. Lipuvarda püstitamine ja lipu heiskamine külaplatsil14. Prügikast külaplastile ja teenusleping15. Kärde mõisapargi sügislaat16. Külaseltsi erinevad tegevused, administreerimine, raamatupidamine17. Külaseltsi kodulehe domeen ja administreerimine18. Koosolekute läbiviimine, ürituste korraldamine19. Artiklite kirjutamine ja avaldamine20. Külakroonika talletamineSisuline kokkuvõteKülapäeval ja killamängudel osales ca 150 inimest, toimusid võrkpallimängu karikavõistlused, Kärde Võrriralli, sportlikud võistlused peredele, disc-golfivõistlus, naiste saapavise, Kaitseliidu ja Naiskodukaitse külaskäik ja programm, õhtul kontsert esinejatega Kristjan Kannukene ja Mirjam. Külapäev kinnistas küla traditsioonide jätkamise ja tõstis ühiskondlikku aktiivsust, tõi külasse inimesi mujalt Eestist ja ka välismaalt. Külaplatsi niideti maikuust kuni septembri lõpuni iga nädal, remonditi muruniitjat, hooldati laste mängulinnakut ja võrkpalliplatsi liivakatet. Külakeskus, teeääred, mõisapark ja külaplats sai koristatud talgupäeval. Kõiki talgulisi toitlustati, said osaleja märgi. Toomal hooldati puidukaitsevahendiga ja remonditi ujumissilda, külaplatsil puidust varjualuseid. Sellega tagati objektide pikaajaline kasutamine nii kogukonnale kui külalistele. Korraldati Kärde pargi niitmine ja innustas puhastati pealekasvanud võsast. Ümbruse korrastamine oli ilmselt eeskujuks ka tühjana seisva kontorimaja omanikule, kes lasi maja ümbruse korrastada. Peeti jaanipäeva pargis lõkkeõhtuga ja kontserdiga. Toimus Kärde mõisapargi laat, mida korrati veel septembris. Peeti vastlapäeva, sõbrapäeva peol anti üle järjekordne Kärde Kuldkivi tunnustus küla aktiivsele liikmele. Püstitati talgukorras külaplatsile lipumast, osaleti Eesti vabariigi 100. sünnipäeva avaüritusel; matkati, osaleti Aasta Küla konkursil ja saadi tunnustus Maapäeval. Toodeti ise Kärde küla promovideo Aasta Küla konkursil osalemiseks. Võeti vastu Aasta Küla hindamiskomisjon eesotsas Riigikogu esimehe Heiki Nestoriga. Hangiti külaplastile prügikast ja sõlmiti teenusleping. Tegevustoetuse abil on olnud võimalik tagada raamatupidamine, esitada aastaaruanne ja tagada erinevate projektide raamatupidamine ning nõuetekohane aruandlus. MTÜ tegevus on jätkusuutlik, külaseltsi liikmete arv stabiilne (37), elanikud aktiivsed osalema erinevatel üritustel. Igal üritusel ja tegevustes kaasatakse küla noori, ka neid, kes õpivad ja elavad mujal. Traditsioonilised üritused ja üheskoos tegemised hoiavad sidemed tugevatena eri põlvkondade vahel.Osalejad, nende arvKillamängudel osalejaid ca 150 (sh 45 last). Külaelanikud igas vanuses, naaberkülade ja Jõgeva valla inimesed (võrkpallimeeskonnad) ja Tallinnast võistlejad, külalisi ka mujalt välismaalt.Vastlad- 30 inimestSõbrapäev - Kärde Kuldkivi- 35Talgutel osales kokku 45 inimestJaanipäev ja mõisapargilaat – 50Septembri mõisapargilaat – 60Matk ja EV100 avaüritus Kärde mäel - 39Kärajad ja koosolekud- 35

2018

17. veebruaril lasti liugu Kärde mäel koos Vaimastvere külaseltsiga ja peeti oma vastlapäev Jüri Ansbergi mäel koos Jüri keedetud vastlasupiga ja vastlakuklitega. Kärde Kuldkivi anti üle Jüri ja Helju Ansbergile   sõbrapäeva peol Toomal 10. veebruaril 2018. Kärde külatalgud Teeme ära 05. mai 2018 Kärde külaplatsil. Talgutöödeks olid riisumine, prahivedu, saagimine, võsalõikus, puitkonstruktsioonide õlitamine, okste korjamine ja põletamine. Talgujuht Marve keetis ligi 30-le talgulisele suppi.  Kärde mõisapargi laat 1.juulil 2018, jaanituli ja simman. Müüdi kodust toitu, talukraami, maiustusi, vanakraami, lasteriideid, mänguasju jne. 

Kärde VI Killamängud toimusid  21. juulil 2018. Kavas oli võrriralli "Kärda vända karikas", võrkpalliturniir rändkarikale, võistlused ja sportlikud peremängud. Külas käis  Päästeamet ja teemaks oli veeohutus. Puhvetist sai süüa ja juua, toimus Meisterjaani kontsert ja ilutulestik. Osalejaid ligi 150.

Augustiks sai üles külaplatsi kõrval olevale Jüri ja Helju parki jalgpalliväravad lastele mängimiseks. Eestvedaja Siim Ansberg tänas kõiki annetajaid: "Soovin jagada tänusõnasid Kärde elanikega, kes toetasid jalgpalliväljakule väravate hankimist. Kindlasti oli ka neid, kelleni me toetuse küsimisega ei jõudnud, seega, kui keegi tunneb end "ilma jäetuna", siis olen kindel, et külaselts võtab annetusi suurima hea meelega vastu. Eriti hea meel on aga selle üle, et väljak on leidnud aktiivset kasutamist. Piltidelt on näha, et väravaesine muru on laste ja suuremate poolt juba kenasti kollaseks mängitud. Loodan, et mänguväljak leiab aktiivset kasutamist ja väravad kestavad hea mitu aastat. Meie kuldsponsorid olid: Taivo, Volli, Anneli, Taavi T, Maie, jalgpallur Henri, Taavi M, Kaljo, Mati, Lembit, Marve ja noored, Vassiljev ja pojad, Endel, Kristjan, Jüri ja Siim".

Endla looduskeskuses toimus sügisene looduskeskuste päev  8. septembril, kus oli väljas taluturg, toimus loeng mee uurimisest ja taimede õietolmust, mee teemalised töötoad ja mängud. Korraldaja Elo Raspel, turukaupa müüsid Endel, Marve, Elo jt. Septembris sai Kärde teeristi  üles Kodukant poolt antud teemärk "Kärde 2016 Jõgevamaa aasta küla".

Foto: Aksel Salu. Tehtud 4.05.2019 talgupäeval kui supp söödud ja talgu lõpp käes. Siin pildil on hästi näha meie külaplatsi asukoht ja mõõtmed.

2019

Kärde Kuldkivi 2018 tunnustuse sai 16.02.2018  Kärde baaris Pille Härma, kes on MTÜ Kärde Küla Selts üks asutajaliige, juhatuse liige ja külaseltsi raamatupidaja. Pille on koos oma perega aktiivne igal üritusel kaasa lööja.  Teeme ära talgutele 4. mail 2019 tuli ligi 30 inimest. Tööd jagus nii Toomal kui Kärdes. Teeääred said prahist puhtaks ja riisutud, park ja külaplats prahist koristatud. Toomal ujumiskoha riietusruumi ehitus, külasildi toestamine. Talgulistele talgusupp. 

20.juulil 2019 Kärde VII Killamängud.

Kärde VII Killamängudel sai prantsuse patsi ja villis varbaid.Uskuge või mitte aga juba 7 aastat on Kärde killamängude ajal ilm olnud tõeliselt suvine ja päikeseline! Nii ka seekord 20.juulil 2019. Muud nippi vist pole vajagi kui planeerida alati samaks ajaks sündmus, mis nõuab head ilma. Juba hommikul olid Kärde külaseltsi vabatahtlikud külaplatsil ja valmistasid ette iga-aastast tippsündmust pisut üle 100 inimesega külakeses Jõgeva valla põhjapoolsemas servas. Suur hulk Endla järve äärde matkajatest ja kalameestest sai imestada, et miks Kärde külakeskuse vahel on nii palju rahvast liikvel. Külalisi vooris igast ilmakaarest. Lisaks said imetleda Kärde küla ilu ja rahu avatud talude päeva Lillemäe talu külastajad, keda kärutati vaatama meie karjamaadel rohtu nosivaid pandade moodi lihaveiseid. Sportlik külapäev sai hoo kohe sisse võrriralliga. 1,5 tundi kestvussõitu ja ligi 20 osalejat, neist 7 last. Mõned retrovõrrid pandi platsile välja rahvale imetlemiseks. Siis tuli jalgrattaralli kord. Alates 3 - aastatest kuni 18- aastasteni said oma vastupidavust ja kiirust võrrelda jalgratastega.Oli kuum ja janutas, sest päike hakkas aina rohkem kõrvetama. Õnneks said kõik oma janu ja nälga kustutada puhvetis. Räägiti, et külm kali läks kaubaks isegi paremini kui jäätis. Lõunaks said rannavolle mängijad komplekteeritud ja võitlus rändkarikale võis alata. Liiva lendas meeste hüpetest. Servid olid jõulised ja tundus, et mängijatel oli tõsine kirg saada võidukarikas endale. Isegi vigastused ei jäänud tulemata. Loodame, et ühe mängija jalg saab peatselt korda. Igatahes, rannavolle kolm kohta sai välja jagatud. Võidukarika napsas Kärde oma meeskond, jättes tahapoole Vaimastvere ja Alam-Pedja Kalurid. Nagu ikka, sai naiste saapaviske võistlus taas kõrgendatud tähelepanu. Eks ole ju tore vaadata kuis saabast keerutavate naiste ja neidude undrukud lehvivad. Uhkeid graatsilisi poose püüdis hilisemaks imetlemiseks kinni agar fotograaf. Igaüks proovib omas stiilis ühe päris raske saapa lennutada võimalikult kaugele, sest esikoha saamine väärib seda. Võidukas saapalend tehti ligi 33 meetri taha, siis tuli 20 meetrit ja enamus jäi alla selle. Nüüd annab ikka pingutada, et selline rekord järgmine kord üle trumbata!Ei saanud ka seekord me ilma looduseta. Kui juba asuda Endla Looduskaitsekeskuse naabruses, siis on üks põnev loodusteemaline viktoriin (seekord maavaradest) asjakohane. Kinnitust sai tõsiasi, et meie lapsed on keskkonnateadlikumad kui vanemad põlvkonnad ja sellest on ainult hea meel. Põnevat nuputamist pakkus üllataval kombel tähtsa maavaraga ehk liivaga täidetud valge ämber, mille täpset kaalu üritasid üle 50 inimese ära arvata. Neli nutikat pakkusid ikka nii täpselt, et pidid hiljem autasustamisel veel lisama komakohti. Ja leiduski täpne kaaluarvaja!Igal külapäeval oleme midagi ka õppinud. Seekord tuli külla Punane Rist. Mannekeen Anne peal näidati elustamise nippe. Oli mida kahe kõrva taha panna! Kasulik on teada kuidas saad teist inimest aidata kui häda käes ja abi kaugel. Aga õppida sai ka prantsuse patsi punumist. Kogenud koolitaja käe all õppisid naised ja tüdrukud juukseid peenelt patsi sättima. Üks väike poiss Prantsusmaalt ilmselt tundis ära, et teemaks midagi tema kodumaalt ja asus ka ise usinasti õele patsi tegema. Samal ajal said 30 osalejat kirja oma kettagolfi täpsusviske tulemused. Suurim üllataja oli külapäeva ilmselt vanim osaleja proua Aime, kes esimest korda elus proovis lennutada ketast ja tegi visketäpsusega silmad ette enamusele võistlejatest. Sama imetlusväärne oli lõpuks esikoha võitnud võistleja, kes seljakott seljas, kaamera ühel õlal rippumas, tegi pikemalt tseremoonitsemata täpseid heiteid. Ise kinnitas, et viimati puudutas ketast aasta tagasi külapäeval. No vot siis, leidsimegi kettagolfi talendi, kes võiks seda annet ikka edasi arendada. Kolm parimat said auhinnaks uhiuued kettad, nii et treeninguteks on esimene samm tehtud!Auhinnad ja kingitused said pidulikult kätte antud. Peeti pisut pausi. Puhvetirahvas sai veel pannid kuumaks ajada ja jäätist jagada. Kui päikeseratas hakkas õhtusse vajuma alustas ansambel Veskikivi. Mõnus tantsumuusika viis esimesed tantsijad murule juba teisest loost alates. No sellist asja pole varem olnud, et enne pimeduse saabumist on rahvas valmis tantsu lööma! Rõõmsalt sai tantsitud nii mõnelgi nö varbad villi. Hea klapp ansambli ja rahva vahel jätkus südaööni ehk peo lõpuni. Juba tumenevat taevalaotust kaunistasid ilutulestiku raketid, mõned lisalood ja siis saabuski rahu. On hea mõelda, et meie inimestel on õnn elada külas, kus elab rahu. Annaks taevas meile tarkust seda hoida ja armastada, teineteisest lugu pidada ja ikka rahuga oma asju ajada. Lõpetuseks, suur tänu Jõgeva vallale ja Kohaliku omaalgatuse programmile toetuse eest! Ja veel suurem tänu killamängude õnnestumisele kaasaaitajatele!
15. veebruar 2020 sõbrapäeva ja Kärde kuldkivi pidu Kärde Puhkemajas. Tänud Maidule!

2020

15.02.2020 toimus sõbrapäeva pidu Kärde baaris  ja Kärde Kuldkivi sai Marve Millend. Võrdsete häältega on poole kivist välja teeninud sõbrapäeva pidude korraldaja Monika Millend. Hea meel oli näha, et meid jälle nii palju kokku tuli. Sai palju tantsida, nuputada ja natuke osavust proovile panna. Monika tõi välja usinad töömesilased, kes peo korraldamisele kaasa aitasid: Pille, Volli, Margit, Marge, Taivo, Marve, Erkki, Martin- suur aitäh!  Peomeeleolu lõi ja tantsuks laulis Anita Sepp. Sügav kummardus Maidule Kärde Puhkemaja saali kasutamise eest!

24. veebruar kell 8 kogunesid isamaalisemad Eesti lipu heiskamisele külaplatsil. Taavi Möller jäädvustas selle püha ürituse pildile.

29.02.2020 sai tehtud vastlaliug. Kiideti Jüri suppi ja Pille tehtud vastlakukleid. Taevaisale peame ka tänulikud olema, et lõpuks lume maale saatis.

Märtsis tegi juhatus kokkusaamisi, et otsustada KOP meetmesse taotluste esitamise õppereisi korraldamiseks  ja peotelgi hankimiseks. Raskel koroonaviiruse kriisi ajal on hea aeg teha ettevalmistusi ajaks, millal taastub normaalne külaelu.  

Kärde külaseltsil sai peotelgi suurteks üritusteks 6 x 12 m, 500g/m2 PVC, tulekindel, kõrgus 2,6 m. Esimene ülespanek võttis aega 3,5h mitme mehe ja naisega. Kokkupanek ca 2 h. Külaseltsi liikmed saavad laenutada isiklikuks tarbeks, selleks küsida täpsemat infot (hind ja tingimused) Pille käest. „Projekti on rahastatud kohaliku omaalgatuse programmi vahenditest“. Toetas ka Jõgeva vald omafinantseeringu tagamisel. 

23. mail toimus  vahva matk Katrin Möllitsa juhendamisel Seljamäe matkarajal. Matk Seljamäel ca 6 km. Kokku oli meid ligi 30. Osad vaprad ka jalgrattaga. Saime palju uusi teadmisi loodusest, oli tore seltskond ja grillvorstid maitsesid ka hästi! Valmistume uueks matkaks: Endla küla ja Onga jõgi. 

22.06.2020 kell 18.30 toimus külaplatsil MTÜ Kärde Küla Selts üldkoosolek. Teemad: Killamängud; muruniitmine, liikmemaks, külaseltsi varade rentimise tingimused, õppereis ja muud teemad. 

8.-9. augustil 2020 toimus külaseltsi õppereis Valga- ja Tartumaale. Kärdelased käisid õppimas teistelt külaseltsidelt ja kogukondadelt. Tänud suurepärase vastuvõtu eest Pedajamäe, Vidrike, Taagepera ja Sangaste kogukonnad, Helme ja Luke Mõis! Pedajamäe välikino, Vidrike külamaja, Sangaste Ringtalli Külastuskeskus ja Sangaste safari, Taagepera külasimman, külamaja, loss; Helme linnusevaremed, koopad, Luke mõisa kultuurilugu. Reisikaaslased olid ägedad, ilm imeline ja palju vaatamist-uudistamist! Nüüd on inspiratsioon saadud, tegudele! 


28.08. 2020 toimusid Kärde 8. Killamängud  külaplatsil. Nuti-orienteerumismäng (autor Margit A.) ja -viktoriinist võeti aktiivselt osa. Ilus ilm lasi ratastega mööda küla sõita ja põnevaid fotosid teha, küla ajalooküsimustele vastata. Seekord saime ise külaseltsi uhiuue telgi püsti panna ja lava paigaldada. Kohale tuli  puhvet, kus müüdi jäätist ja maitsvaid toite. Väiksematele lastele  panime üles batuudi. Et kõigile tegevust pakkuda, siis toimusid külaplatsil disc-golfi osavusvisked, lastele võistlusmängud.  Kõigi alade parimad said auhinnad. Kell 20 algas Eesti tuntud lõõtspillimängija ja laulja Juhan Uppini kontsert, mida kõik nautisid. Meie sõbrad Pedajamäe külaseltsist olid seekord toonud meile välikino- suure täispuhutava ekraani, kino- ja helitehnika. Kui pimedaks läks alustasime kinoõhtuga. Tunne oli eriline, nagu päris kinos ainult, et tähistaeva all.  Tänud, hea Pedajamäe küla rahvas! Vahva kino tõite meile. Esimest korda Kärde ajaloos selline õuekino. Pilt ja heli olid nii professionaalsed, et kui tähistaevast poleks olnud pea kohal, oleks tundnud end nagu kusagil kinosaalis. Uute kohtumisteni!  Osalejaid kogu päevaks ca 120. Seekord oli teistmoodi, hoidsime distantsi, pesime käsi. Õnneks keegi ei nakatunud koroonasse ja jäime terveks. Pilte näeb Facebook lehelt ja siit Galeriist. Korraldaja: MTÜ Kärde Küla Selts  Toetasid: Jõgeva Vallavalitsus.  „Projekti on rahastatud kohaliku omaalgatuse programmi vahenditest“

Oktoobris sai Merle ja Kalle Aare kodu Kauni Kodu Jõgevamaa konkursil tunnustuse. 

13.02.2021 toimus Kärde pargis MTÜ Kärde Küla Selts üldkoosolek.
13.02.2021 toimus Kärde pargis MTÜ Kärde Küla Selts üldkoosolek.
Mais 2021 talgutel sai korda võrkpalliplats ja Tooma ujumiskoht. Naised õlitasid üle ujumissilla puitosad. 
Talgutel tegid mehed uue lastebasseini Tooma ujumiskohale. 

2021

13.02.2021 toimus Kärde pargis MTÜ Kärde Küla Selts üldkoosolek. Osales 26 inimest 46-st liikmest. Lumine ja karge keskkond soosis paljude otsuste vastuvõtmist: 1) kinnitati MTÜ 2020 aastaaruanne; 2) 2021 aasta tegevuskava, sh. 9. killamängud ja MTÜ 10-aastapäeva tähistamine 24.07.2021. Plaani tulid  sinilillematk, rattamatk Endla külla, kevadised talgud, jaanipäevalaat pargis, Kärde Kuldkivi, õppereis, külaplatsi niitmine jpm. Valiti uus MTÜ juhatus: Lembit Aare, Monika Millend, Taavi Möller, Pille Härma ja Marve Millend. Tänud osalejatele ja energiat uutele juhatuse liikmetele!

Traditsiooniline sõbrapäev ja kuldkivi pidu jäi koroonaepideemia tõttu ära.

16.02.2021 Kärde pargis vastlapäeva tähistamine. Lembit kutsus suusarajale, mille ta rajas mõisapargi välisele äärele. Kunagi ammu sai pargi hooldust planeerides sinna kavandatud võsast puhastatud rajad et kunagi saaks sinna jooksukattega rajad ja parki rajavalgustus. Ähkijaid ja puhkijaid jagus sinna pikalt suusaharjutusi tegema. Tooma rahvas rajas uisuplatsi järvele ja uhke 1 km pikkuse suusaraja hobusekoplisse! 

2021 oli meie Kärde kogukonnale väga oluline. Kärde külaseltsi 10, Kärde rahulepingu 360. aastapäeva, Kärde esmamainimise 610. aastapäeva ja praeguse Kärde küla 100. aasta juubeli tähistamine.  Kärde küla on esmakordselt mainitud 1411. aastal. Kärde sai tuntuks rahu sõlmimise paigana Rootsi ja Venemaa vahel 1661. aastal. Esimesi renditalusid hakati välja mõõtma 1921. aastal, mil algas ka paljude praeguste kodude rajamine.

Kärde Rahumaja ja Kärde Rahulepingut tutvustav infotahvel sai uue kuu ja uue sisu. Kärde mäel Preilikivi infotahvel sai uuendatud, ka tekst ning pilt värskendatud. Tänud Katrin Möllitsale algatuse eest ja Jõgeva Vallavalitsusele teostuse eest!

Endel A. on võtnud südameasjaks restaureerida Preilikivi juurde maetud mõisapreili hauatahvel ning sellele leida turvaline koht Kärde mäel. Loodame, et saame sellega varsti hakkama.

Kevadiste talgutega tehti korda Taavi Tõnts eestvedamisel Tooma ujumissild ja ehitati uus laste bassein. Pille, Anneli, Hugo-Marten jt õlitasid ujumissilla puitosad. Jüri, Helju, Anneli, Lembit, Ilmar jt värskendasid võrkpalliplatsi. Küll on hea, et meil on nii tublid inimesed, kes hoolivad ja ka ise korra loovad! 

24.07.2021 toimus külapäev ja 9. killamängud. Tehti sporti, jagati auhindu. Lastele batuut. Puhvet. Päästeamet jagas tuleohutuse nõuandeid. Õhtu lõpetasid kontsert ansamblilt Duo Trahh ja disko. Tänu lahkele sponsorile Vikile perega, saime kogeda selle kandi aegade kõige pikemat ilutulestikku. Suured tänud Monikale, kes võttis külapäeva korraldamise enda vedada! Suured tänud tegijatele: Margit, Anneli, Taavi T. ja Taavi M., Kadri, Lembit, Taivo, Pille, Volli jt!

Maailma Meteoroloogia Organisatsioon (WMO) tunnustas Tooma soojaama ilmavaatlusväljakut sajandi jaama tiitliga. WMO tunnustab maailma pikaaegseid ilmavaatlusjaamu, mis tegutsenud vähemalt 100 aastat ja mis on unikaalsed andmeallikad kliima varieeruvuse ning muutuste hindamisel. Tooma soojaamas alustati sademete ja õhutemperatuuri vaatlustega 1911. aastal. Endla soostiku süstemaatiline uurimine algas 1950. aastal, kui meteoroloogiajaama alusel rajati Tooma soohüdroloogiajaam, mis praeguseni täidab soode hüdroloogilise seire programmi,  kus mõõdetakse ka soo mikromaastike veebilanssi ja mikrokliimat. Tooma soojaam on unikaalne mitte ainult Eestis, vaid ka terves Euroopas ja sellise detailsusega on maailmas vähe märgalasid uuritud.  Sajandi jaama tiitlile saab kandideerida iga kahe aasta tagant ja jaam peab vastama tervele reale kriteeriumidele. Ülipika andmereaga seirejaamu on Keskkonnaagentuuril mitmeid, kuid seatud kriteeriumidele vastavad vaid üksikud. Loe lähemalt Keskkonnaagentuuri kodulehelt: https://bit.ly/3gg13Kg 

26.08.2021 käis MTÜ Kärde Küla Seltsi esindus (12) õppereisil Juminda poolsaarel ja Kuusalu vallas. Oli väga inspireeriv reis taaskord väga heade reisikaaslastega! Suured tänud vastuvõtjatele: Leesi Tarwitajate Ühisus, Leesi Pood, Virve Külaselts, MerMer kodurestoran, Hara Sadam ja muuseum, Palmse Mõis ja MTÜ Avinurme Külavanemate Koda!

15.10.2021 MTÜ Kärde Küla Selts kutsus kinno Kärde Puhkemajas (endine Kärde baar). Filmi näidati tasuta, sest üritust korraldas Margit Alliksaare  tänu kinofestivali KINO MAALE toele. www.kinomaale.ee   18.00 - 19.30  filmiprogramm lastele  "Norra animamudila ja laste lühifilmilaegas" 19.40 Küla üldkoosolek - Kärde Kuldkivi 2020/2021 valimine  20.00 - 22.00 Mängufilm "The Wave" alates 16+ vanusele. Tänu võõrustajale Maidule pakuti head ja paremat. Puhkemaja saali oli Mait H. ehitanud põrandale spetsiaalselt kõrgendused, paigaldanud pehmed toolid ja diivanid, tänu millele said kõik end tunda nagu päris kinos. Ka kino- ja helitehnika olid viimase peal!  Paljud arvasid, et seda kino näitamist võiks traditsiooniks teha.

23.01.2022 üldkoosolek Kärde pargis

2022

Plaanid 23.01.2022 MTÜ Kärde Küla Selts üldkoosoleku protokolli järgi :


1. MTÜ Kärde Küla Selts 2021. aasta majandusaruande kinnitamine. 

2. 2022 aasta tegevusplaanid

1) Sõbrapäeva pidu ja Kärde Kuldkivi üleandmine  reedel 11.02.2022, algusega kell 19   - Kärde Puhkemajas. 

2) Vastlad Kärde pargis 26.02.2022, algusega kell 12. Suusarajad, kelgumägi. Lõke, soojad joogid, võistlused, auhinnad. Üritus tasuta ja tervele kogukonnale. Eestvedaja: Lembit Aare

3) Talgud: Alates kevadest sobivate ilmade ajal lõpetada külaplatsi hooldus ja korrastustööd: uus liiv volleplatsile, muld vedada ja siluda külaplatsil; planeerida pargis niitmiseks ja jalutamiseks rajad, märgistada väärtuslikud taimekooslused pargis. Jõgeva vallavalitsusele soovitada pargi niitmisaegasid. Liita külaplatsi niitmise juurde ka mõisapargis teeradade niitmine 2-3 korda suve jooksul. Jätkata külaplatsi prügiveoteenuse ostmist.  Talgutega paigaldada Toomal lastebasseini ette serva ohutuspiire.  Aeg: aprill-mai-september. Eestvedajad: Taavi Tõnts ja Taavi Möller

4) Külapäev ehk Killamängud 23. juulil 2022. Eestvedaja: Monika Millend ja Co. Eraldi korraldusmeeskonna kokkupanek ja ülesannete-rollide jagamine järgmisel koosolekul.

5) Õppereis  - toimub vastavalt võimalustele. Eestvedaja: Marve Millend

6) Matkad – Kevadine sinilillematk Ripuka linnusemäele;  sügisene rattamatk Endla külasse.  Eestvedajad: Katrin Möllits ja Elo Raspel 

7) Muruniitmine (külaplats +pargis osa/ teerajad) – üldkoosolek selgitas tegija 2022 aastal.  Ainus soovija oli perekond Möller. Igal kogukonnaliikmel peaks olema kohustus meeles pidada ja tasuda külaseltsile 10 eur niitmise kulude katmiseks. MTÜ juhatus korraldab kokkulepped ja kulude poole arvestuse. 

8) „Pingid külateel“ kampaania jätkub 2022. Kogukonna pered saavad paigaldada perepingid väärt vaadetega kohtadesse, et teekäijad saaks jalgu puhata ja loodust nautida. Pinkide paigaldamine on vabatahtlik ja oma kulu-kirjadega. Eestvedaja: Marve Millend

9) Tallimaja aidaosa kasutus. Tallimaja omanik teeks ruumi korda, et Külaselts saaks kasutada, nt. kirbuturud, vahetuslaadad, näitused vm väljapanekud, talvised koosolekud ja  üritused, töötoad, ruum telgi kuivatuseks jms. Meie poolt võiks tellida liivapesu seintele ja lakke, uste kindlustamine, lukkude paigaldamine, koristamine. Teavitada omanikku soovist kasutada ruume. Üldkoosolekul  osalejad olid antud plaaniga nõus ja toetasid edasisi tegevusi. Talgutega teeme ruumid korda. Eestvedajad: Lembit Aare ja Taivo Millend

10) Mõisapargi tulevik. Külaseltsi valduses oleva pargiosa edasi arendus. Vastlapäeva toomine  parki. 1 kord suve jooksul üldniitmine pargis toimub Jõgeva vallavalitsuse poolt. Kevadel talgute ajal tuleb külaseltsil märgistada kohad pargis, kus võiks säilitada väärtuslikke taimi, põõsaid ja puid. Jalutusrajad parki niidame kord kuus  mai-august oma murutraktoriga. Teeradade märgistus ette teha varakevadel talgute ajal.  Eestvedajad:  MTÜ juhatus korraldab pargi edasist arengut. 

11) Kärde mäe karjääris kelguradade rajamine.  Külaseltsi soov ja plaan on rajada mõned liulaskmise rajad karjääri nõlvadele, koristada võsast ja vajadusel niita.  Eestvedajad: Elo Raspel ja Endel Aare

12) Kärde mäel Preilikivi parklasse välikemps ja prügikast. Otsustati saata Jõgeva vallavalitsusele taotlus, et taastada Kärde mäe avalikus parklas prügikastiga prügi kogumine ja välikäimla kasutamine. Vastutaja: MTÜ KKS juhatus

13) Märgistada lumerohkel talvel kepikestega teeääred. Otsustati ise osta vastavad märgistuskepid ja paigaldada vajadusel teeäärtesse, et vältida teedelt lumetuisus väljasõitmisi, abistada teehöövlijuhti tee puhastamisel.

14) Jätkata osalemist "Kino maale" festivalil

15) Koguda ideid Toomal järve äärse lava kasutamiseks ja külaelu elavdamiseks.

2023

Sõbrapäeva pidu ja Kärde Kuldkivi üleandmine toimus laupäeval 11.02.2023 Kärde Puhkemajas. Kärde Kuldkivi 2022 on Margit Alliksaar.


Plaanid 23.04.2023 MTÜ Kärde Küla Selts üldkoosoleku protokolli järgi :

1. MTÜ Kärde Küla Selts 2022. aasta majandusaruande kinnitamine. 

2. Muudatus MTÜ põhikirjas (kvoorumi nõue) 

3. Muudatus juhatuse koosseisus - uue juhatuse liikme valimine. Ükshäälselt hääletati  viiendaks juhatuse liikmeks Marve Millend'i asemele Marelli Millend.

4. MTÜ Kärde Küla Selts 2023 tegevusplaan ning vastutajad:

1) Talgud

2) Külapäev ehk Killamängud 22. juulil 2023. Eestvedaja: Monika Millend ja Co. Eraldi korraldusmeeskonna kokkupanek ja ülesannete-rollide jagamine järgmisel koosolekul.

3) Matkad – Sügisene rattamatk Endla külasse.  Eestvedaja: Lembit Aare

4) Muruniitmine (külaplats +pargis osa/ teerajad) – üldkoosolek selgitas tegija 2023 aastal.  Ainus soovija oli perekond Möller. Igal kogukonnaliikmel peaks olema kohustus meeles pidada ja tasuda külaseltsile 15 eur niitmise kulude katmiseks. MTÜ juhatus korraldab kokkulepped ja kulude poole arvestuse.