MTÜ Kärde Küla Selts asutati 6. novembril 2010. Juhatusse kuuluvad 5 liiget, seltsi liikmeid kokku on 43. Erilist rõhku ühisürituste korraldamisel paneme laste ja noorte kaasamisele. 10 aasta jooksul oleme jõudnud palju ära teha. Seltsil on kindel visioon kogukonna tulevikust- tugeva identiteediga elujõuline koostööle orienteeritud kogukond, kus ühisüritustega ja põlvkondade sidususega luuakse sobiv elukeskkond kõigile, eeskätt noortele peredele. 

Küla avalikus kasutuses on Jõgeva vallalt saadud maatükk, kuhu talgutega ja toetuste abil on rajatud ühiselt võrkpalliplats, lõkkekoht, paigaldatud kiik ning liivakast lastele, rajati kaks puidust varjualust ja 6 pinki külaplatsile koosviibimiste läbiviimiseks. Külaplatsi väljaarendamisega tegeletakse järjepidevalt, 2015 aastal rajati KOP toetusel laste mängulinnak kiikede ja liumäega. Korrastatud on mõisapark, mis saadud vallalt külaseltsile kasutamiseks. Külaplatsi niitmist ja hooldamist korraldab selts ise. Ühingu eesmärgiks on maarahva kokkuhoidmise ja aktiivsuse ning koostegemiste hoogustamine, kodumajanduse edendamine, ajaloolise pärandi kogumine ja tutvustamine, piirkonna kultuurilise, majandusliku ja elukeskkonna olukorra parandamisele kaasa aitamine ning üldise vaimsuse tõstmine. Kogukonna iga liikme märkamine ja kaasamine ühistegevustesse on prioriteetne eesmärk.  Küla suursündmuseks võib pidada 13. augustil 2011 toimunud Kärde küla kokkutulekut, millega tähistati ühtlasi Kärde küla 600. esmamainimise aastapäeva, Kärde rahu 350. aastapäeva ja küla 90. sünnipäeva. Sellest sai alguse igal aastal korraldatava külapäeva traditsioon. 

Selts on korraldanud külakeskuses, Kärde mõisapargis ja Toomal  "Teeme ära!" koristustalguid alates 2011. aastast. Traditsiooniks on saanud sellised küla ühisüritused nagu küla kokkutulekud, Kärde Killamängud, sõbrapäeva tähistamised koos Kärde Kuldkivi tunnustuse üleandmisega, matka jalgsi ja  jalgratastel Selja järve äärde, Endla järve äärde ja rabasse, tervisespordipäevad, lastele jõulupidu, vastlad, Kärde mõisapargi laadad jne. 2014. aasta suveks saime taastatud tänu kogutud toetustele ja annetustele Linajärve ujumissild. 

Killamängud saavad olema igasuvine juulikuu lõpupoole traditsioon, kus tegevust jätkub kogu perele.  2015 aasta Kärde Killamängud toimusid 25. juulil.  2016 aasta suured killamängud koos küla kokkutulekuga toimusid 23.juulil teemal "Päästeamet tuleb külla". 2015 aastal sai tehtud mõisa pargis KIK toetusega esmased hooldustööd, et edaspidi rajada parki terviserajad, lastele kelgumägi, discgolfi- ja suusarajad. Jõgeva vallavalitsus on lubanud toetada pargiala valgustusprojekti. Marve Millend on kirjutanud mitmeid taotlusi toetusteks Leader, KIK ja KOP  toetusvoorudesse, mille tulemusel on peetud killamänge, tehtud korda mõisapark, hangitud murutraktor, külaplatsile laste mänguplatsi inventari,  küla nimesilt koos teadetetahvliga. 

2015, 2016, 2017, 2018, 2019 ja 2020 aastatel toimusid sõbrapäeval pidulikud Kärde Kuldkivi galad, kus antakse välja aasta tublimat kogukonna pärlit tunnustav Kärde Kuldkivi tiitel ja seda sümboliseeriv kujuke. Seni on Kuldkivi saanud kärdelased Taavi Tõnts (2015), külaseltsi asutaja ja eestvedaja Marve Millend(2016, 2020), Anneli Õim (2017),  Jüri ja Helju Ansberg (2018), Pille Härma (2018).  Populaarse piduliku ürituse korraldajateks on külaseltsi noored eesotsas Monika Millendiga.

Seltsi tegemistest võib saada ülevaate Facebooki Kärde küla lehel. https://www.facebook.com/kardekula ja kodulehel www.kardekula.eu . Külaselts on aktiivne, ettevõtlik ja järjepidev oma tegemistes. Tänu asukohale ja kuulsatele objektidele (Endla Looduskaitseala, Rahumaja) külastab aastas Kärdet sadu kui mitte tuhandeid turiste, kalamehi, matkajaid, ajaloohuvilisi nii Eestist kui välismaalt. Kärde on muutunud Jõgevamaa üheks visiitkaardiks. Külasse on tekkinud ettevõtteid, kes orienteerunud turistide teenindamisele. 

2017 aastal tähistati pargis kolmekuningapäeva, põletati jõulukuused ja viidi läbi rahvamänge. Veebruaris osaleti märgalade päeva tähistamiseks korraldataval matkal ja arutelul soode taastamisest Toomal ja viidi läbi vastlatrall Kärde mägedes. Aprillis aitas külaselts korraldada EV100 juubelisündmuste avamist Kärde mäel, tehti jalgsimatk kergliiklustee alternatiivi leidmiseks Kärde-Vaimastvere vahele vanal tagaküla teel. Maikuus osalesid paljud Kärde elanikud KIK poolt korraldatud loodusmatkal Kääpa MKAs, Tammeluha matkarajal, Kaiu järvede vahel ja mõhnastikus. Maikuus korraldati Teeme ära talgud. Korraldati küla jaanituli pargis, toimus vahva kontsert. Juunis ja septembris korraldas külaselts Kärde mõisa pargis laada, kus müüdi kohalikke saadusi, vanavara ja muud tarvilikku. Külas käis Riigikogust Eiki Nestor koos Eesti Aasta küla žürii liikmetega. Külaplatsile rajati lipuvarda alus ja lipuvarras, nüüd lehvib küla keskel uhkelt Eesti lipp. Kärde küla valiti Jõgevamaa 2016 aasta külaks ja kandideeris 2017 aastal Eesti Aasta küla tiitlile. Valmis Kärde küla tutvustav humoorikas video, mida näidati Eesti Televisioonis ja levitati ERR-i veebilehel. Seoses sellega külastas üks juhatuse liige Riigikogu, kus toimus Aasta Küla nominentide vastuvõtt. Osaleti esindusega Maapäeval.  

Kärde sissesõidul jutustab Jõgevamaa Aasta Küla tunnusmärk aktiivsest külakogukonnast, kes igal aastal leiab põnevaid ühistegemisi. Seda tasub jälgida siit kodulehelt.