Palun toeta külaseltsi tegemisi!

MTÜ Kärde Küla Seltsi ja selle ettevõtmisi on võimalik toetada, tehes ülekanne allolevale arvele:

MTÜ Kärde Küla Selts, EE222200221051733150

Toetust vajavad tegevused:

- külaplatsi heakord, niitmine, kütuse kulu murutraktorile

- külaplatsi inventari hooldus ja remont, puidukaitsevahendi kulu

- Linajärve ujumissilla hooldus, puidukaitsevahendi kulu, pisitarvikud

- võrkpalliplatsi hooldus

- mõisa pargi korrastamiseks


Täname Jõgeva Vallavalitsust, kes toetab igal aastal külaseltsi tegevustoetusega ja projektitoetustega omafinantseeringute katmiseks!