Avaldus_MTUsse_astumiseks.doc
VOLITUS üldkoosolekule.docx
VOLITUS üldkoosolekule.pdf
Jõgeva-valla-koerte-ja-kasside-pidamise-kord.pdf