Kärde Kuldkivi tunnustamisega alustasime 2015 aastal tänu V. - P. Põldma ettepanekule tänada kogukonna eriti abivalmis ja tublisid inimesi. Külaselts ja kogukond on igal aastal valinud tunnustamiseks inimese enda seast, kes kuidagi eriti silma paistnud. Saad nendega tutvuda siin pildigaleriis.

Kord aastas tunnustame oma kogukonna eriti tublisid inimesi.  Nad on  oma vabatahtliku tööga kaasa aidanud elukeskkonna paranemisele, andnud panuse külaelu ühiste ürituste kordaminekuks, pakkunud välja edasiviivaid ideid ja aidanud neid ka ellu viia.  Nende eesmärgiks on maailma paremaks muuta.  Tagasi vaadates viimasele aastale, märkame  neid, kes kogukonna elu rõõmsamaks teinud, loonud ilu, uusi traditsioone algatanud, märganud teise muret ja aidanud, seisnud Kärde õiguste ja väärtuste eest, inspireerinud koos tegutsema, toetanud noori jne.  

Sellistele inimestele ongi märkamine ja siiras tänamine suurim tasu! Panus kogukonnale - see on ju vabatahtlik ja omakasupüüdmatu otsus. Traditsiooniliselt toimub Kärde Kuldkivi  üleandmine sõbrapäeva teemaga peol, kus kõik naised ja mehed piduriietes kokku tulevad.   

Kärde Kuldkivi 2021 on

Endel Aare 

Meie kogukond on öelnud: Endel on abivalmis, kohusetundlik, tubli, töökas, aktiivne külaseltsi liige, rõõmsameelne eestvedaja, küla turvalisuse eest seisja, lastele inspireeriv eeskuju, Päästeameti tähtsuse tõstja kogukonnas, tubli mesinik, Kärde rahumajakese ja Preilikivi ümbruse korrashoidja. 


Kärde Kuldkivi 2021 taiese autor on Kauri Kallas.